विगतदेखि वर्तमान सम्मको स्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने …